in 2020:

Bali: paradijs-eiland!?

Bali (Indonesië) is van nature mooi en heeft een indrukwekkende cultuur, maar Bali kent ook armoede en is zeer afhankelijk van de buitenwereld. In deze cursus zul je bevestigd worden in het idee dat Bali een prachtige paradijselijk eiland is. Maar je zult een veel completer beeld krijgen, inclusief minder fraaie kanten.   

Tijd: (online en mogelijk incidenteel op de hogeschool): ’s maandags 13.30-15.00 uur  (Het tijdstip kan nog worden aangepast)  

Sessies:

1. 14 sept. 2020: Virtuele rondleiding over Bali, met toelichting en gelegenheid tot het stellen van vragen

2. 21 sept. 2020: Geschiedenis van Bali: voor de komst van Nederland, koloniale periode, na 1945 als provincie van Indonesië

3. 28 sept. 2020: “Eiland  der goden”: Bali is zonder godsdienst niet voor te stellen. Het is wel genoemd “eiland van goden” “eiland van tempels”. Maar er is veel dat  bij die religieuze traditie behoort: ethiek, kalender,  processies en andere rituelen, etc.

4. 5 okt. 2020: Toerisme:  Bali is mooi en fantastisch. Er komen jaarlijks miljoenen toeristen. Bali is gastvrij, maar zo veel toeristen?

5. 19 okt. 2020: Natuur: bossen, levende vulkanen, meren, stranden, zee: een virtuele rondleiding met foto’s en video over de natuurlijke pracht van Bali.

6. 26 okt. 2020: Cultuur: muziek, literatuur, dans, enz.

7. 2 nov. 2020: Balinese levensfilosofie: Bali heeft een eigen zicht op de wereld. Het is goed de tijd te  nemen om Balinezen te leren begrijpen.

Cursusleiding: Drs. Rein Veenboer, rein.veenboer@nhlstenden.com;

Zie ook: opzet van de cursussen

Aanmelding: online opgaveformulier

 ——–

Ubuntu: Afrikaanse sociale filosofie

De Ubuntufilosofie gaat uit van de grondgedachte: “Ik ben omdat wij zijn”. Scherp geformuleerd: “Je bent niets zonder relaties met anderen en zonder de omgeving van gemeenschappen èn van de natuur om je heen. Een uitdagende en toch ook sympathieke gedachte, juist in deze tijd, waarin we aanlopen tegen de kwalijke gevolgen van een ieder-voor-zich mentaliteit. Een stem uit Afrika. Enkele namen: Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mogobe B. Ramose, Dirk Louw.

Tijd: (online en mogelijk incidenteel op de hogeschool): maandag 10:00-11.30 (Het tijdstip kan nog worden aangepast)  

Sessies:

14 sept. 2020: Ubuntu: basisgedachten

28 sept. 2020: Ubuntu en Afrika

19 okt. 2020:   Ubuntu in de samenleving: recht, onderwijs, sport, politiek etc.

Cursusleiding: Drs. Rein Veenboer, rein.veenboer@nhlstenden.com;

Zie ook: opzet van de cursussen

Aanmelding: online opgaveformulier

———

Misdaad en straf, mens en maatschappij

Hoe om te gaan met het kwaad van criminaliteit in de samenleving?

Tijd: (online en mogelijk incidenteel op de hogeschool): donderdag 14.30-16.00 (Het tijdstip kan nog worden aangepast)  

Sessies:

17 sept. 2020:  algemene inleiding: rechtsfilosofie: grondgedachten van strafrecht

24 sept. 2020: daderschap: de persoon van de dader; hoe komt iemand ertoe een misdrijf te plegen?

1  okt.: victimologie: slachtofferschap. Een misdrijf kan forse gevolgen hebben voor het slachtoffer en degenen in zijn directe omgeving

8 okt. 2020: penologie: straffen: straffen is met opzet leed en schade toebrengen omdat iemand daar zichzelf ook aan schuldig heeft gemaakt. Wat is het nut en het goed recht van straffen?

22 okt. 2020: herstelrecht: door het misdrijf is de relatie tussen dader, slachtoffer en samenleving verstoord. Hoe kun je dit zo goed mogelijk herstellen?

29 okt. 2020: forensische psychologie en psychiatrie, sociale psychologie. Verdachten en daders worden beoordeeld en weer op weg geholpen, slachtoffers hebben vaak hulp nodig, in de samenleving zijn ook allerlei reacties van bijv. angst en woede.  

5 nov. 2020: reclassering: mensen begeleiden  binnen een “justitieel kader”. Dat is het werk van de reclassering. Veelzijdig, maar ook zwaar werk.

12 nov. 2020: strafrechtspraak: Rechtspreken houdt veel in: waarheidsvinding, psychologisch inzicht, wetsinterpretatie, bepalen van schuld of onschuld,  strafmaat bepalen.    

Cursusleiding: Drs. Rein Veenboer, rein.veenboer@nhlstenden.com;

Zie ook: opzet van de cursussen

Aanmelding: online opgaveformulier

Recht doen aan … : nadenken over gerechtigheid en rechtvaardigheid (justice)

De vraag stellen naar gerechtigheid is vragen naar wat fout ging in de samenleving, maar vooral ook naar hoe het goed kan gaan. We zijn met elkaar wereldwijd van welk volk, cultuur of religie dan ook afkomstig echt bezig met vragen als: de toekomst van de mensheid en van de aarde, diversiteit en racisme, armoede en extreme rijkdom, criminaliteit, enz.

Tijd: (online en mogelijk incidenteel op de hogeschool): woensdag 15.15-16.45 (Het tijdstip kan nog worden aangepast)  

Sessies:

16 sept. 2020: verdelende gerechtigheid (distributive justice): voedsel, geld, vaccins, gezondheidszorg, werk, huisvesting  horen goed verdeeld te worden. Hoe dan?

23 sept. 2020: intergenerational justice: jonge mensen, oudere mensen er is afstand, maar  ook verbondenheid, Zelfs tussen mensen uit het verleden en mensen die nog geboren moeten worden is er een band.

30 sept. 2020: ecologische rechtvaardigheid (ecological justice): Opmerkelijk: ook de natuur heeft rechten. Dat besef komt steeds meer op. Maar dat levert  ook spanningen op met  mensen en  groepen van mensen die rechten  hebben.

7 okt. 2020: Vergeldende rechtvaardigheid (retributive justice):  onrecht moet onthuld worden en wie verantwoordelijk is moet daarop aangesproken worden.

21 okt. 2020: restorative justice: herstelrecht:  Onrecht is iets kapot maken, herstelrecht wil wat geschonden of beschadigd is zo goed mogelijk herstellen.

28 okt. 2020: justice of equality: ieder mens, wie dan ook heeft een onvervreemdbare waardigheid. Dus is er gelijkwaardigheid. Dat is het antwoord op discriminatie in allerlei vormen.

4 nov. 2020: Mondiale rechtvaardigheid (global justice): Landen en volken hebben een relatie met elkaar. Maar het is ook duidelijk dat er op wereldschaal grote verschillen in welvaart en macht bestaan. Hoe ziet een meer rechtvaardige wereld eruit?

Cursusleiding: Drs. Rein Veenboer, rein.veenboer@nhlstenden.com;

Zie ook: opzet van de cursussen

Aanmelding: online opgaveformulier