CONTACT

EXPECT is gevestigd in molen De Eendragt

op de Kenniscampus (NHL Stenden hogeschool)

Rengerslaan 8-10,

8917 DD Leeuwarden

Postadres: p/a NHL Stenden, Postbus 1298, 8900 CG Leeuwarden

Je kunt EXPECT ook bereiken via de Dokkumertrekweg 28.

E-mail: mail@expect-leeuwarden.nl

Tel. (ook “whatsapp”): +31 6 16 90 07 52

EXPECT wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden.

voor meer gegevens over deze stichting zie:  ANBI-gegevens