stspl

 

ANBI-GEGEVENS Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden

NAAM EN ADRES Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden,

 

 

 

Rengerslaan 8-10,

8917 DD Leeuwarden

tel. 06 16 90 07 52

BANKREKENING NL 51 INGB 0006 3609 44
NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 41003812
STATUTAIRE ZETEL (ANBI:
VESTIGINGSPLAATS)
Leeuwarden
RSIN FISCAAL NUMMER 005543368
WEBSITE www.expect-leeuwarden.nl
E-MAIL mail@expect-leeuwarden.nl
ANBI-STATUS  
VOLLEDIGE STATUTEN 1990 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-1990

 

 

 

 

VOLLEDIGE STATUTEN 2008 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-2008
BESTUURSSAMENSTELLING R. Wijmenga, voorzitter

E. de Vries, secretaris

M. Braam, penningmeester

E. Kuiper

BESTUURSVERGOEDING Bestuursleden
verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis. Alleen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
BELEIDSPLAN 2018 EXPECT-in-de-Eendragt-beleidsplan-2018
BEGROTING 2018 St-SPL-Begroting-2018
JAARVERSLAG 2016 zie: Expect-jaarverslag-2016

 

 

 

 
FINANCIËLE VERANTWOORDING

STICHTING-STUDENTENPASTORAAT-LEEUWARDEN-FINANCIEEL-JAARVERSLAG-2016