stspl

 

ANBI-GEGEVENS Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden

NAAM EN ADRES Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden,

 

Rengerslaan 8-10,

8917 DD Leeuwarden

tel. 06 16 90 07 52

BANKREKENING NL 51 INGB 0006 3609 44
NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 41003812
STATUTAIRE ZETEL (ANBI:
VESTIGINGSPLAATS)
Leeuwarden
RSIN FISCAAL NUMMER 005543368
WEBSITE www.expect-leeuwarden.nl
E-MAIL mail@expect-leeuwarden.nl
ANBI-STATUS  
VOLLEDIGE STATUTEN 1990 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-1990

 

 

VOLLEDIGE STATUTEN 2008 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-2008
BESTUURSSAMENSTELLING R. Wijmenga, voorzitter

 

E. Kuiper, secretaris

M. Braam, penningmeester

BESTUURSVERGOEDING Bestuursleden
verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis. Alleen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
BELEIDSPLAN 2018 EXPECT-in-de-Eendragt-beleidsplan-2018
BEGROTING 2018 St-SPL-Begroting-2018
JAARVERSLAG 2016 zie: Expect-jaarverslag-2016

 

 
FINANCIËLE VERANTWOORDING

STICHTING-STUDENTENPASTORAAT-LEEUWARDEN-FINANCIEEL-JAARVERSLAG-2016