gewoon bijzonder

Gewoon bijzonder

In onze samenleving vindt groepsvorming plaats. Dat is niet zo bijzonder. Mensen zoeken contact en onderlinge uitwisseling. Er zijn allerlei groepjes en verenigingen in onze samenleving. Maar er is op dit gebied iets gaande. Groepen die vroeger aan de kant stonden of zelfs aan de kant gezet werden, gaan er nu steeds meer bij horen. Het besef van gelijkwaardigheid is daarvan een belangrijke oorzaak. Ook wettelijk is er veel vastgelegd.
In de cursus Gewoon bijzonder besteden we aandacht aan de volgende groepen:
  • kinderen: zij zullen niet alle beslissingen zelf nemen, maar zijn toch volwaardige mensen met eigen rechten.
  • mensen op hogere leeftijd: oud is nog niet versleten. Integendeel juist oudere mensen zijn nog vaak heel actief, in het klein het groot. En ze hebben nog wel wat te vertellen ook aan jongere generaties.
  • migranten: mensen die zelf of hun die buiten Nederland geboren zijn, kunnen met wat hen dierbaar is integreren in een samenleving die voor hen nieuw is. Hun kinderen kennen niet
  • LHBTI: je lichamelijk en geestelijk intiem met een ander verbonden te voelen is gelukkig een algemene ervaring. Dat maakt ook verschillen bespreekbaar en aanvaardbaar, ook al voelt het vreemd.
  • inheems, autochtoon: hou zou het zijn, als mensen van families die al van generatie op generatie leven zich verdrukt voelen door anderen? Indianen in Amerika, Maori’s in Nieuw-Zeeland en in Nederland?
  • personen met een handicap: je kunt een handicap hebben, je bent er niet minder mens om. Bovendien wie is er niet beperkt? Iedereen mag mee doen, ieder naar vermogen.
  • toekomstige generaties: ze kunnen hun stem nog niet laten horen, maar zij hebben nu al mensen nodig die het voor hen opnemen.

Het proces van mondig worden van deze groepen en individuen is nog volop aan de gang. Dagelijks lees je erover. Soms wil men vasthouden aan oude normen,maar er is vaak een omslag. Het interessante is dat deze ontwikkeling niet allen in Nederland of in noordleijke landen plaatsvindt, maar ook in Azië en Afrika.

In november start Expect de cursus met de titel: “Gewoon bijzonder“. Je bent gewoon èn bijzonder. Dat geldt voor wie dan ook, niemand uitgezonderd. Heb je belangstelling laat dit dan al vast weten via mail@expect-leeuwarden.nl