gewoon bijzonder

Gewoon bijzonder

In onze samenleving vindt groepsvorming plaats. Dat is niet zo bijzonder. Mensen zoeken contact en onderlinge uitwisseling. Er zijn allerlei groepjes en verenigingen in onze samenleving. Maar er is op dit gebied iets gaande. Groepen die vroeger aan de kant stonden of zelfs aan de kant gezet werden, gaan er nu steeds meer bij horen. Het besef van gelijkwaardigheid is daarvan een belangrijke oorzaak. Ook wettelijk is er veel vastgelegd.
De cursus wordt gehouden op donderdag van 14:30-16:00 uur. De volgende groepen worden besproken:

14 Nov.
Inleiding
Menswaardigheid, gelijkwaardigheid, individueel, leven in groepen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 1948) en vele andere verklaringen en verdragen die hierin wortelen, bendrukken telkens weer de hoogwaardigheid om de mens en de persoon die ze zijn.

21 Nov.
Kinderen en jongeren: Kinderen zijn vaak als minderwaardig beschouwd. In sommige opzichten kunnen kinderen en jongeren inderdaad nog niet op eigen benen staan. Maar inmiddels is er wel het besef gekomen dat kinderen eigen rechten hebben en zeker niet minderwaardig zijn dan volwassenen.

28 Nov.
Mensen op hogere leeftijd: oud is nog niet versleten. Integendeel juist oudere mensen zijn nog vaak heel actief, in het klein het groot. En ze hebben nog wel wat te vertellen ook aan jongere generaties.

5 Dec.
Migranten: mensen die zelf of van wie ouders buiten Nederland geboren zijn, kunnen met wat hen dierbaar is integreren in een samenleving. Sommigen hebben een band met 2 samenlevingen: Nederlands-Indiƫ (of Indonesiƫ), Suriname, Marokko, Antillen, Turkije, Eritrea, Oost-Europa) etc. maar daarnaast zich ook enigszins of juist volop Nederlander voelen.

12 Dec.
LHBTI: je lichamelijk en geestelijk intiem met een ander verbonden te voelen is gelukkig een algemene ervaring. Dat maakt ook verschillen bespreekbaar en aanvaardbaar.

19 Dec.
Inheems,autochtoon,”indigenous” hoe zou het zijn, als mensen van families die al van generatie op generatie leven zich verdrukt voelen door anderen? Indianen in Amerika, Maori’s in Nieuw-Zeeland. En in Nederland?

9 Jan.
Personen met een handicap: je kunt een handicap hebben, je bent er niet minder mens om. Bovendien wie is er niet beperkt? Iedereen mag mee doen, ieder naar vermogen.

16 Jan.
Toekomstige generaties: ze kunnen hun stem nog niet laten horen, maar zij hebben nu al mensen nodig die het voor hen opnemen, hun stem vertolken.

Docent: Drs. Rein Veenboer

Opgave: Opgave formulier