misdaad en straf, mens en maatschappij

Misdaad Straf Mens Maatschappij

Iedereen denkt na en spreekt zich uit over criminaliteit. De belevingswereld van misdaad en straf reikt van amusement (film, misdaadliteratuur) tot ontzetting en grote verontwaardiging over zeer ernstig leed van slachtoffer en omgeving. Vaak wordt zeer snel en gemakkelijk geoordeeld over mensen die worden verdacht van een misdaad. Dat is begrijpelijk omdat het zeer ernstig kan zijn wat is aangericht. Het oordeel : “Eigen schuld, dikke bult, opsluiten levenslang!” wordt snel geveld. Maar hoe komen mensen zo ver dat ze een ernstig misdrijf begaan? Zijn er oorzaken? Helpt straf altijd? Moet er ook iets veranderen in ons denken over “eigen schuld”? Hoe blijf je de mens zien in de degene die een misdaad heeft gepleegd?  Hoe gaat het verder met ex-gedetineerden, hoe keren ze terug in de samenleving. Doe je er goed aan ex-gedetineerden te blijven wantrouwen? Hoe worden slachtoffers opgevangen? Hoe verwerken ze wat hen is aangedaan en wat is hun juridische positie in het strafrechtelijke proces? Zo is er een reeks van vragen die om een reactie vragen.

Het onderwerp is inhoudelijk direct te verbinden met verschillende opleidingen, zoals lerarenopleiding, bestuurskunde, integrale veiligheid, sociaal werk, pedagogiek. Studenten van alle richtingen zijn welkom

Opzet:

I. bijeenkomsten op donderdag 14.30-16.00 uur:

23 april:
Algemene verkenning
Allerlei praktische en theoretisch kanten van “misdaad en straf, mens en maatschappij”.

PDF Embedder requires a url attribute 30 april
Herstelrecht en victimologie:
Door een misdrijf is veel kapot gemaakt, bij het slachtoffer en diens omgeving en zelfs bij de samenleving. Hoe en in hoeverre kan weer goed worden gemaakt wat  beschadigd of geschonden is? Het slachtoffer komt in beeld (victimologie), maar ook de dader.

7 mei
Criminaliteit in de media
Op allerlei manieren wordt criminaliteit in de media in beeld gebracht. Denk aan nieuwsberichten discussieprogramma’s, politieseries, opsporingsprogramma’s, politieke discussies, documentaires. Het is hard nieuws, en toch ook weer amusement, hoe vreemd dat ook klinkt. Een bijzonder verschinsel is “trial by media”: in de media worden verdachten schuldig verklaard en via social media en andere kanalen worden straffen geëist. Zelfs politici doen er wel eens aan mee

14 mei
Persoon van de dader: je hoort direct het verhaal van een ex-delinquent die als gastspreker over zijn verleden spreekt.

28 mei
Penologie. Straffen is iemand die een misdrijf heeft begaan met opzet leed toebrengen. De zwaarste straf is de levenslange vrijheidsstraf. In deze bijeenkomst staan we vooral stil bij de vrijheidsstraf. Iemand wordt veroordeeld om korte, lange of zeer lange tijd achter tralies door te brengen. Wat moet je daar van denken?

4 juni
Misdaadpreventie en -bestrijding en re-integratie ex-gedetineerden  Allerlei partijen zijn  bezig met misdaadbestrijding: strafrechtsinstanties, politie, gemeente, onderwijs, krant, reclassering en andere maatschappelijke organisaties. In deze bijeenkomst wordt m.n. gekeken naar het werk van de reclassering.

11 juni
Forensische en sociale psychologie: Hoe komt iemand ertoe een ernstig misdrijf te begaan? Hoe betrouwbaar is het geheugen van een getuige? Hoe is te verklaren dat iemand bekent een misdrijf te hebben begaan, terwijl hij onschuldig is? Wat is het gevoel dat leeft in de samenleving als het gaat om criminaliteit? Wat is bepaald over ‘toerekeningsvatbaarheid”? Vragen genoeg.

18 juni
Rechtspraak
Rechtspraak is gebaseerd op een aantal principes. De persoon die is aangeklaagd blijkt verdachte totdat hij veroordeeld wordt. Pas dan is hij dader en krijgt een straf. Zuivere rechtspraak is uitermate belangrijk. Het mag niet zo zijn dat iemand de vrijheid ontnomen wordt terwijl hij onschuldig is. Toch zijn er een aantal gevallen bekend waarin mensen veroordeeld zijn en gevangenisstraf hebben ondergaan en toch bleken ze later onschuldig. Wat ging er mis?

De presentaties vinden plaats met behulp van teksten, afbeeldingen, gastsprekers, video’s en onderlinge discussie en bespreking van verschillende vraagstukken

Docent: Drs. Rein Veenboer

II. Werkstuk:: Je stelt een werkstuk samen over de thema’s waarin je vooral je eigen mening en visie onder woorden brengt. Je kunt denken aan een geschreven werkstuk met de 7 thema’s als hoofdstuk. Je krijgt opdrachten aangeboden. Je kunt daaruit een keuze maken, maar het staat je vrij om zelf een thema te bepalen. Een andere mogelijkheid is een thematische documentaire met tekst in combinatie met beeldmateriaal (foto en film). Het is goed mogelijk om zelf een werkstuk te bepalen dat past bij je studie. Een serie lessen voor school een concept beleidsplan, analyse van een tv-programma of film,etc.

III. Eindgesprek, individueel

Eigen keuze: Je bent niet verplicht tot deelname aan alle onderdelen (I. Bijeenkomsten II. werkstukken III. eindgesprek) Je kunt in overleg ook aanpassingen doen.

CERTIFICAAT: Aan het einde van de cursus krijg je een certificaat waarin wordt omschreven hoe je aan de cursus hebt deelgenomen. Denk daarbij aan aanwezigheid, je werkstuk en de beoordeling. Het is aan jou om jouw deelname aan de cursus in je opleiding een plek te geven. Je kunt er ook voor kiezen om het buiten je studie te laten en het certificaat op te nemen in jouw persoonlijke dossier. Bij een sollicitatie kun je naast de opleiding die je hebt gevolgd natuurlijk ook aanvullende cursussen noemen, zoals deze.

informatie en aanmelding

  • plaats: molen De Eendragt aan de Dokkumertrekweg op de Kenniscampus,
  • informatie: Expect, molen De Eendragt, M 1.03, rein.veenboer@nhlstenden.com
  • O P G A V E F O R M U L I E R