misdaad en straf, mens en maatschappij

Misdaad Straf Mens Maatschappij

Iedereen denkt na en spreekt zich uit over criminaliteit. De belevingswereld van misdaad en straf reikt van amusement (film, misdaadliteratuur) tot ontzetting en grote verontwaardiging over zeer ernstig leed van slachtoffer en omgeving. Vaak wordt zeer snel en gemakkelijk geoordeeld over mensen die worden verdacht van een misdaad. Dat is begrijpelijk omdat het zeer ernstig kan zijn wat is aangericht. Het oordeel : “Eigen schuld, dikke bult, opsluiten levenslang!” wordt snel geveld. Maar hoe komen mensen zo ver dat ze een ernstig misdrijf begaan? Zijn er oorzaken? Helpt straf altijd? Moet er ook iets veranderen in ons denken over “eigen schuld”? Hoe blijf je de mens zien in de degene die een misdaad heeft gepleegd?  Hoe gaat het verder met ex-gedetineerden, hoe keren ze terug in de samenleving. Doe je er goed aan ex-gedetineerden te blijven wantrouwen? Hoe worden slachtoffers opgevangen? Hoe verwerken ze wat hen is aangedaan en wat is hun juridische positie in het strafrechtelijke proces? Zo is er een reeks van vragen die om een reactie vragen.

Het onderwerp is inhoudelijk direct te verbinden met verschillende opleidingen, zoals lerarenopleiding, bestuurskunde, integrale veiligheid, sociaal werk, pedagogiek. Studenten van alle richtingen zijn welkom

Opzet:

A. 7 bijeenkomsten op maandag van 13:00-14:30 uur:

11 NOV.:
Algemene verkenning van verschillende praktische en theoretisch kanten van “misdaad en straf, mens en maatschappij”.

18 NOV.
Herstelrecht en victimologie: door een misdrijf is veel kapot gemaakt, bij het slachtoffer en diens omgeving en zelfs bij de samenleving. Hoe en in hoeverre kan weer  goed worden gemaakt wat  vernield is? Het slachtoffer komt in beeld (victimologie), maar ook de dader.

25 NOV.
Rechtspraak zaak met bezoek aan de rechtbank om een strafzaak mee te maken. Voorafgaand aan het bezoek aan de rechtbank zal kort worden uitgelegd hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

2 DEC.
 Persoon van de dader: je hoort direct het verhaal van een ex-delinquent die als gastspreker over zijn verleden spreekt.

9 DEC.
Penologie. Straffen is iemand die een misdrijf heeft begaan met opzet leed toebrengen. De zwaarste straf is de levenslange vrijheidsstraf. Wat doet het verblijf in een gevangenis met een mens?

16 DEC.
Misdaadpreventie en -bestrijding en  reïntegratie ex-gedetineerden  Allerlei partijen zijn  bezig met misdaadbestrijding: strafrechtsinstanties, politie, gemeente, onderwijs, krant, reclassering en andere maatschappelijke organisaties.

6 JAN.
Forensische en sociale psychologie: Hoe komt iemand ertoe een ernstige misdrijf te begaan? Hoe betrouwbaar is het geheugen van een getuige? Hoe is te verklaren dat iemand bekent een misdrijf te hebben begaan, terwijl hij onschuldig is? Wat is het gevoel dat leeft in de samenleving als het gaat om criminaliteit? Vragen genoeg.

De presentaties vinden plaats met behulp van teksten, afbeeldingen, gastsprekers, video’s en onderlinge discussie en bespreking van verschillende vraagstukken

Docent: Drs. Rein Veenboer

B. Werkstuk:: Je stelt een werkstuk samen over de thema’s waarin je vooral je eigen mening en visie onder woorden brengt. Je kunt denken aan een geschreven werkstuk met de 7 thema’s als hoofdstuk. Je krijgt opdrachten aangeboden. Je kunt daaruit een keuze maken, maar het staat je vrij om zelf een thema te bepalen. Een andere mogelijkheid is een thematische documentaire met tekst in combinatie met beeldmateriaal (foto en film). Het is goed mogelijk om zelf een werkstuk te bepalen dat past bij je studie. Een serie lessen voor school een concept beleidsplan, analyse van een tv-programma of film,etc.

C. Eindgesprek, individueel of met een klein groepje deelnemers.

CERTIFICAAT: Aan het einde van de cursus krijg je een certificaat waarin wordt omschreven hoe je aan de cursus hebt deelgenomen. Denk daarbij aan aanwezigheid, je werkstuk en de beoordeling. Het is aan jou om jouw deelname aan de cursus in je opleiding een plek te geven. Je kunt er ook voor kiezen om het buiten je studie te laten en het certificaat op te nemen in jouw persoonlijk dossier. Bij een sollicitatie kun je naast de opleiding die je hebt gevolgd natuurlijk ook aanvullende cursussen noemen.

informatie en aanmelding

  • plaats: molen De Eendragt aan de Dokkumertrekweg op de Kenniscampus,
  • informatie: Expect, molen De Eendragt, M 1.03, rein.veenboer@nhlstenden.com
  • O P G A V E F O R M U L I E R