Opzet van de cursussen

De cursus is als volgt opgezet:

1. Je krijgt in een bestand dat je wordt toegezonden summiere informatie over de thema’s

2. Bij de onlineontmoetingen en zo mogelijke incidenteel tijdens ontmoetingen op de hogeschool wordt de informatie aangevuld en verder besproken.

3. Je maakt zelf aan een product (werkstuk) waarin je deze stof verwerkt. Het type werkstuk is niet vastgelegd. Je bepaalt zelf je keuze aan het begin van de cursus. Hieronder een aantal voorbeelden.

4. Er is een eindgesprek waarin je product besproken wordt, zodat theorie en werkelijkheid op elkaar betrokken worden. Zo kun je werken aan een werkstuk dat beschouwend is. Je componeert je eigen visie. Maar die visie komt niet uit de lucht vangen en blijft ook niet in de lucht hangen, want je legt de verbinding met de werkelijkheid van de samenleving, een werkdomein, je persoonlijke leefkring. Je bepaalt zelf waar je je aandacht op richt.

5. Na afloop ontvang je een getuigschrift waarin wordt omschreven hoe je hebt deelgenomen aan de cursus.

Voorbeelden van test of opdrachten waaraan je kunt werken:

 1. essays over alle of enkele onderwerpen 
 1. lezing voor een publiek van volwassenen over het hoofdonderwerp 
 1. lesplan (vorm en inhoud)  voor middelbare scholieren 
 1. artikel dat gepubliceerd zou kunnen worden in een blad voor iedereen of voor bepaalde beroepsgroep
 1. serie webblogs of vlogs 
 1. beeldpresentatie (powerpoint, video, instagram, documentaire, expositie) 
 1. vraag- en antwoord test 
 1. literair: korte verhalen of gedichten  waarin verschillende sub-thema’s worden verwerkt 
 1. fictief of reëel projectplan met doelstellingen en werkwijze 
 1. letterlijke weergave van een (fictief of reëel) verslag van een dialoog over een kwestie 
 1. 10 of meer stellingen die jouw mening weergeven , aangevuld met puntsgewijs de argumenten en overwegingen 
 1. persoonlijke brief waarin bezorgdheid of mening wordt uitgesproken (voor het adres zijn er allerlei mogelijkheden: je grootouders, krantelezers (ingezonden brieven), collega’s, een leidinggevende
 1. kritische reactie met op een artikel brief, beslissing. (met argumenten)_ 
 1. kritischer recensie van een vakartikel 
 1. een ruwe tekst die je hebt ontvangen van de docent zo herschrijven dat jouw mening goed wordt verwoord 
 2. correspondentie met andere student over vragen, thema’s die in de les aan de orde kwamen.