ANBI

NAAM EN ADRES Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden,
Rengerslaan 8-10,
8917 DD Leeuwarden
tel. 06 16 90 07 52
BANKREKENING NL 51 INGB 0006 3609 44
NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 41003812
STATUTAIRE ZETEL (ANBI:
VESTIGINGSPLAATS)
Leeuwarden
RSIN FISCAAL NUMMER 005543368
WEBSITE www.expect-leeuwarden.nl
E-MAIL mail@expect-leeuwarden.nl
ANBI-STATUS
VOLLEDIGE STATUTEN 1990 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-1990
VOLLEDIGE STATUTEN 2008 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-2008
BESTUURSSAMENSTELLING R. Wijmenga, voorzitter
E. de Vries, secretaris
M. Braam, penningmeester
E. Kuiper, bestuurslid
BESTUURSVERGOEDING Bestuursleden
verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis. Alleen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
BELEIDSPLAN 2018 EXPECT-in-de-Eendragt-beleidsplan-2018
BEGROTING 2018 St-SPL-Begroting-2018
JAARVERSLAG 2016 St Studentenpastoraat jaarverslag 2018
FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING-STUDENTENPASTORAAT-LEEUWARDEN-FINANCIEEL-JAARVERSLAG-2016