ANBI

NAAM EN ADRES Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden,
Rengerslaan 8-10,
8917 DD Leeuwarden
tel. 06 16 90 07 52
BANKREKENING NL 51 INGB 0006 3609 44
NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 41003812
STATUTAIRE ZETEL (ANBI:
VESTIGINGSPLAATS)
Leeuwarden
RSIN FISCAAL NUMMER 005543368
WEBSITE www.expect-leeuwarden.nl
E-MAIL mail@expect-leeuwarden.nl
ANBI-STATUS RSIN 5543368
VOLLEDIGE STATUTEN 1990 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-1990
VOLLEDIGE STATUTEN 2008 Statuten-Stichting-Studentenpastoraat-Leeuwarden-2008
BESTUURSSAMENSTELLING R. Wijmenga, voorzitter
E. de Vries, secretaris
M. Braam, penningmeester
BESTUURSVERGOEDING Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis. Alleen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
BELEIDSPLAN 2020 St. Studentenpastoraat Leeuwarden, beleidsplan 2020
BEGROTING 2020 St. Studentenpastoraat Leeuwarden begroting 2020.jpg
JAARVERSLAG 2018 St. Studentenpastoraat Leeuwarden – jaarverslag 2018
FINANCIËLE VERANTWOORDING St. Studentenpastoraat Leeuwarden jaarrekening 2018