Techniek, mens en samenleving

Doelgroep 

Studenten van alle studierichtingen 

Competenties/leer)doel 

a. Je krijgt inzicht in de invloeden en grote gevolgen die techniek heeft voor de manier van leven en van mensen in deze tijd en in de toekomst 

b. Je bent in staat met argumenten je eigen standpunt en een nieuwe probleemstelling te formuleren m.b.t. techniek, mens en samenleving. 

Beschrijving/inhoud 

Een bijl, een speer en een hamer, vuur en wielen zijn technische middelen die al eeuwen lang door mensen zijn toegepast om hun reikwijdte te vergroten. Het menselijk leven ontving daarmee ook een toegevoegde waarde. Maar denk eens aan deze tijd: kennis over DNA, ICT, internet, robots, ruimtevaart, medicijnen, genotmiddelen, dataverwerking, olie- en geldmarkt, CO2, enz. zijn bepalend voor ons leven van alle dag, niet alleen uiterlijk, maar ook onze eigen beleving. Je ervaring en gevoel van voldoening, geluk en vrijheid zijn er zeer van afhankelijk. Maar gaan we gewoon door?  Mensen plannen die excellente eigenschappen waarmee je economisch succes zult behalen? De eigenschappen van je eigen kinderen plannen? Topmensen clonen? Als het over techniek gaat is er trots, voldoening en ambitie, maar ook angst en afkeer. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? 

Filosofen, kunstenaars, wetenschappers laten van zich horen en onder een massa mensen is er een stille ongerustheid, hoewel er ook bij ieder natuurlijk toch ook een groot verlangen is om ernstige ziektes en rampen nog beter te kunnen bestrijden. 

In deze cursus willen we ons verdiepen in een lastige vraagstelling over de toegevoegde waarde van. Techniek afschaffen is absurd, maar op onbezonnen wijze verder gaan ook. We moeten niet verder zonder ons te bezinnen. Dat doen we in deze cursus. 

Onderwerpen: 

!. De stemmen van een aantal filosofen, waaronder de cursusdeelnemers 

2.Robotificatie (o.a. aandacht voor het drama waar het woord “robot” vandaan komt: Karel Čapek, R.U.R,)  

3. Het  begrip: Panopticon (“big brother is watching you”) 

4. Bioethiek: hoe vrij gaan we om met het menselijk lichaam? 

5. Militaire verdediging en vernietigingstechniek 

6. Communicatie, promotie, reclame, propaganda,  

7. Hoe verder?  

werkvorm(en) en leermiddelen 

Verschillende werkvormen:  (socratisch) groepsgesprek, informatieve presentaties, video, casus, krant, artikelen, citaten  

Voertaal 

Nederlands (Engels in overleg)  

Studiebelasting 

  • 8 bijeenkomsten van 90 minuten  
  • Zelfstudie en samenstelling van persoonlijke eindpresentatie in de vorm van een essay, documentaire, lezing.    

Toetsing 

Product van persoonlijke eindpresentatie in de vorm van bijv. essay, video-documentaire, Power-Point, (digitale) expositie met beschouwingen over een door jou gekozen relevante vraagstelling, etc.    

Je krijgt na afloop een certificaat waarop werkzaamheden en resultaten zijn aangetekend.  

Ingangseisen 

Basiskennis Engels 

Docent en contactpersoon 

Drs. Rein Veenboer (06-16900752; rein.veenboer@nhlstenden.com, verbonden aan Expect (www.expect-leeuwarden.nl) 

Periode(n) 

Periode 3, maandag 3, 10, 24 febr, 2, 9, 6, 23 en 30 maart  

Plaats 

Molen De Eendragt, M 1.03 

Inschrijving 

www.expect-leeuwarden.nl/registration 

Datum sluiting inschrijving 

Een week voor aanvang van de cursus tenzij anders vermeld bij de inschrijvingsmogelijkheid.