Ubuntu filosofie / ubuntu philosophy

introductie: 9 sept; daarna wekelijks op maandagmiddag van 13:00-14:30, molen De Eendragt, M 1.03

Nadat aan het einde van de vorige eeuw het racistische Apartheidssysteem was afgeschaft, bleek een tradioneel (Zuid-)Afrikaanse levens- en maatschappijfilosofie erg inspirerend: Ubuntu. Kerngedachte:

Ik ben omdat wij zijn”

“Ik ben omdat wij zijn”. Je eigen identiteit en je eigen bestaan als individueel mens is nooit los te weken van anderen en de gemeenschap om je heen. In die gemeenschap groei je en word je jezelf. Dat betekent ook dat dankzij je afhankelijkheid je ook een relatieve ònafhankelijkheid bereikt en je gevoel voor eigenwaarde wordt sterk. In die gemeenschap staan de neuzen niet allemaal naar dezelfde kant, maar kunnen allerlei verschillende mensen en groepen zich thuis voelen. Daarom werd Zuid-Afrika wel de “regenboognatie” genoemd. De Ubuntu-filosofie is nog steeds een bron van inpiratie en wordt veelvuldig bestudeerd en op allerlei manieren toegepast. Sterker nog, ook buiten Zuid-Afrika en ook in andere continenten wil men met gedachten uit de Ubuntu-traditie aan het werk. (Ook aan de NHL Stenden hogeschool!). Ubuntu houdt je een spiegel voor en leert je kijken met een realistische, maar tegelijkertijd ook idealistische bril. Je leert iets van de bezieling van Afrika kennen, maar ook wat Afrika en de rest van de wereld zou kunnen en zou willen zijn. Je kunt de cursussen mogelijk een plaats geven in je studie. Het is mogelijk om aan het einde een schriftelijke bevestiging te ontvangen van de bijeenkomsten die je hebbt meegemaakt en de wijze waarop je aan de cursus hebt deelgenomen. Voor inbedding in de studie kun je het beste beste overleg plegen met je opleiding.

After the racist political system of Apartheid had ended, South-Africa was very much inspired by a traditional philosophy of life: “Ubuntu”. The basic idea was:

I am because we are”

Your own personal life and identity can not be dissolved from the community where you live. In a community you become yourself. This means that to a certain extent you are dependent on the community of which you are a member, but just be being part of a community you get self-confidence en self-esteem and feel a related to other people. A community is not a group of a number of similar beings. People are different and that makes a community strong and a place where many people feel at home. South-Africa has been called “rainbow-nation” because it consists of many different groups and unlike in the Apartheid-system, no group is ruling the other.

The Ubuntu-philosophy is still being developed and adapts itself to the present 21th century situation and it is applied in different social areas. It even relevant in non-African cultures Ubuntu is used as a source of inspiration. Also NHL Stenden uses Ubuntu as a mirror and as a guide to in Europe and the USA, also at NHL Stenden. By studying Ubuntu you will become more aware of African culture and of your own Western or Asian culture with its own characteristics. Ubuntu supports you in being realistic. It has always been rooted in daily life, but at the same time it has human positive values as starting-point.

You can participate because you are interested in Ubuntu-philosophy. It might be possible to embed it in your study in one way or another. It is possible to obtain a certificate of participation.

>>>>>  OPGAVE/REGISTRATION