Ubuntu filosofie

introductie: 2 sept; daarna wekelijks om maandagmiddag van 13:00-14:30, molen De Eendragt, M 1.03

Nadat aan het einde van de vorige eeuw het racistische Apartheidssysteem was afgeschaft, bleek een tradioneel (Zuid-)Afrikaanse levens- en maatschappijfilosofie erg inspirerend: Ubuntu. Kerngedachte:

Ik ben omdat wij zijn”

“Ik ben omdat wij zijn”. Je eigen identiteit en je eigen bestaan als individueel mens is nooit los te weken van anderen en de gemeenschap om je heen. In die gemeenschap groei je en word je jezelf. Dat betekent ook dat dankzij je afhankelijkheid je ook een relatieve ònafhankelijkheid bereikt en je gevoel voor eigenwaarde wordt sterk. In die gemeenschap staan de neuzen niet allemaal naar dezelfde kant, maar kunnen allerlei verschillende mensen en groepen zich thuis voelen. Daarom werd Zuid-Afrika wel de “regenboognatie” genoemd. De Ubuntu-filosofie is nog steeds een bron van inpiratie en wordt veelvuldig bestudeerd en op allerlei manieren toegepast. Sterker nog, ook buiten Zuid-Afrika en ook in andere continenten wil men met gedachten uit de Ubuntu-traditie aan het werk. (Ook aan de NHL Stenden hogeschool!). Ubuntu houdt je een spiegel voor en leert je kijken met een realistische, maar tegelijkertijd ook idealistische bril. Je leert iets van de bezieling van Afrika kennen, maar ook wat Afrika en de rest van de wereld zou kunnen en zou willen zijn.

EXPECT biedt in september/oktober een cursus aan over de Ubuntu-filosofie. Het kan zijn dat je je deelname aan de cursus kunt inpassen bij je studie door het in een project te verwerken of op een andere wijze. Overleg hierover met je docent.

Je krijgt na de cursus een “Certificaat van deelname”, waarin wordt bevestigd dat je hebt deelgenomen en hoe je hebt deelgenomen. Dat kan plaatsvinden door presentie, maar daarnaast ook door het schrijven van een werkstuk over alle of enkele van de besproken thema’s. De test vindt dan plaats door middel van een eindgesprek over je werkstuk.

Je kunt je al opgeven:

Opgave: REGISTRATION / opgave

Ubuntu-expect-spt2019df